Условия за ползване

I. Общи разпоредби


Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на интернет страницата www.e-alexandra.com преди да използвате този сайт. Тези Общи условия представляват договор между Вас и www.e-alexandra.com, собственост на фирма Абат Медия ООД, с който получавате правото да използвате услугите на Сайта при спазване на условията по-долу. Чрез регистрацията си на Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички по следващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този Сайт. E-alexandra.com си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на публикуването им на Сайта. 
Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на този Сайт. Вие получавате правото да използвате услугите на Сайта единствено за лични, нетърговски цели. Всички търговски намерения във връзка с използването на сайта задължително трябва да бъдат писмено одобрени от фирма Абат Медия ООД, собственик на www.e-alexandra.com.


ІІ. Авторски права


Съдържанието в Сайта www.e-alexandra.com – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики - e собственост на Абат Медия ООД
и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Абат Медия ООД и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този Сайт са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в 
пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на 
Абат Медия ООД е непозволено.


ІII. Общо описание на услугите които предлагаме

 

Сайтът предлага на Потребителя възможност за извършване на он-лайн поръчка на стоки и закупуването им. Сайтът Ви предоставя богат избор на реномирани стоки със снимков материал, както и да закупите бързо, удобно и лесно харесани от Вас стоки, които ще бъдат доставени до избран от Вас адрес

 

ІV. Регистрация

 

За да получи правото да има регистрация в Сайта ни, Потребителят трябва:

Да е попълнил вярнo електронната регистрационна форма, намираща се на Сайта. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по този параграф, Администраторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.